Uloga satelitskih matičnih stanica u obnavljanju oštećenog mišićnog tkiva