Postoji više vrsta injekcija koje se koriste u ortopedskom liječenju, među njima spomenimo autolognu plazmu (PRP), hijaluronsku kiselinu, matične stanice i kortikosteroide.