Poliklinika Ribnjak s ponosom predstavlja suradnju sa šahovskim klubom “Dama i kralj”. Naši šahisti u svakom trenutku mogu računati na stručnu pomoć Poliklinike Ribnjak prilikom svih ozljeda karpalnog kanala ili teniskog lakta.

Poliklinika Ribnjak aktivni je sudionik sportskih događanja u Hrvatskoj, ne samo šahovskih, već i u sferama malog nogometa, kroz sponzorstvo u malonogometnom klubu “DNK – Doktorski Nogometni Klub” koji osvaja velike turnire diljem svijeta. Više o klubu na www.dnk-zagreb.hr