Prim. dr. sc. Vladimir Barbarossa, dr. med.

Pripravnički liječnički staž obavio je u Sveučilišnoj klinici “San Matteo”, Medicinskog fakulteta u Paviji (Italija). U svibnju 1977. godine položio je stručni ispit, a potom iste godine ostvaruje licencu za samostalni rad u Italiji.

U srpnju 1978. godine zapošljava se kao liječnik primarne zdravstvene zaštite. U prosincu 1978. godine prelazi u Ortopedsku bolnicu Biograd na moru kao specijalizant ortopedije i polaže specijalistički ispit u kolovozu 1984. godine u Zagrebu. U lipnju 1988. godine prelazi u Zavod za ortopediju Opće bolnice Sveti Duh u Zagrebu, a 13.03.2008. prelazi u Kliniku za traumatologiju Zagreb gdje je proveo radni vijek do odlaska u mirovinu.

Uvodi u Zavod za ortopediju OB Sveti Duh radikalno liječenje koštanih infekcija metodom koštanog transporta, bolje poznata kao metoda Ilizarov. Brani magistarski rad, piše i objavljuje znanstvene i stručne radove vezane za metodu Ilizarov. Izlaže o istom na raznim stručnim sastancima kao učesnik i pozvani predavač u zemlji i inozemstvu. Promovira metodu medijski. Stvara primat Zavodu za ortopediju Sveti Duh kod primjene iste metode na natkoljenici i ekstremno velikim koštanim defektima. To postiže svojevrsnim modificiranim konstrukcijama originalnog aparata. U tom smislu u Zavodu za ortopediju liječe se najsloženije koštane upale iz cijele Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Izučava imunost bolesnika sa koštanim infekcijama u suradnji sa Alergološkim odsjekom Interne klinike OB Sveti Duh te uvodi adjuvantne metode liječenja. Bio je voditelj  Odsjeka za koštane infekcije u Zavodu za ortopediju Sveti Duh. U suradnji  sa Zavodom za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije  objavjljuje više stručnih radova. Suosnivač je i dopredsjednik Udruženja za studij i aplikaciju metode Ilizarov (A.S.A.M.I.). Uvodi A.S.A.M.I. protokol za osteomijelitise i inficirane defekt pseudoartroze pri Zavodu za ortopediju O.B. Sveti Duh.Pomaže kod izrade

Uvodi modifikacije operativnih zahvata u Zavodu za ortopediju u području gornjeg torakalnog otvora, ramena, šake, kuka, koljena i stopala. Za vrijeme rada prakticira standardnu i revizionu ortoprotetiku kuka i koljena.

Trenutno je aktivni  ortopedski suradnik u Poliklinici Ribnjak.