Iako je bazene zamijenio novim izazovima,  Gordan  održava visoku razinu tjelesne spreme.
U tome mu naša ustanova pruža punu podršku.
martina_cvek-Kozulj-poliklinika-Ribnjak_
Profesionalni sportaši specifična su skupina koja zahtijeva  dobro poznavanje promjena koštano-zglobnog i mišićnog sustava, njegovu adekvatnu pripremu, izbalansiranu prehranu i mentalitet- pobjednika.
martina_cvek-Kozulj-poliklinika-Ribnjak_vacustyler
Takav optimalni balans  omogućuje postizanje najviših ciljeva.